Lille

FF SKAGEN - CODE OF CONDUCT

FF Skagen anerkender, at en bæredygtig forretning skal bygges på sikring af grundlæggende menneskerettigheder og langsigtet bæredygtig forsyning af råvarer til vores produkter. Vores Code of Conduct er afgørende for hvordan vi driver vores forretning. Vi forlanger således at alle medarbejdere, leverandører, entreprenører og underleverandører overholder alle principper i FF Skagens Code of Conduct, som kan læses i sit fulde omfang her:

 

(pdf)