April_tobis.jpg

FF Skagen - med respekt for vore omgivelser

FF Skagen er en miljøbevidst virksomhed, som arbejder aktivt, engageret og vedholdende med at
reducere energi- og miljøbelastningerne fra virksomhedens drift til et absolut minimum. FF Skagen
er certificeret efter ISO 14001 som dokumentation og retningslinier for en ambitiøs og vedvarende
miljøstyring og ressourceoptimering
.