April_tobis.jpg

500.000 TONS FISK ÅRLIGT

FF Skagen forædler årligt mere end 500.000 tons fisk på fabrikkerne i Skagen og Hanstholm. Friske fisk landet af loyale fiskere i den pelagiske trawlerflåde i dansk farvand, øst og nordvest for Irland og hele vejen op til de nordligste fiskepladser i Atlanterhavet.

FF Skagen anvender endvidere afskær fra filetfabrikkerne, især sildeafskær, som lever op til samme
høje standarder og råvareetik. Alle landinger og leverancer analyseres og godkendes, før fisken indgår
i produktionen af FF Skagens veldokumenterede produkter.