Lille

Mission & vision

Mission
Vi skaber værdi af marine ressourcer.

Vision
FF vil være førende indenfor branchen i et naturligt geografisk område og med Danmark som produktionsland. Visionen har fire dimensioner.

Råvarer:
FF vil være den foretrukne aftager af råvarer (fisk og afskær) ved altid at være prismæssig konkurrencedygtig på råvaren samt have hurtige lossehastigheder på alle tider af døgnet/året.

Produktion:
FF vil altid have høj driftssikkerhed på fabrikkerne i Skagen og Hanst- holm. FF vil være den førende fabrik med hensyn til bæredygtig, energi- og miljørigtig produktion gennem kontinuerlig opdatering af maskinparken.

Færdigvarer:
FF vil ligge forrest med produktudvikling/produktforædling og vil have høj prioritering, når kunder efterspørger mel og olie og efterspørger samarbejde om produktudvikling - ”Vi vil være vores kunders fore- trukne samarbejdspartner”.

Organisation:
FF vil have en optimal organisation og vil være attraktiv for nuværende og kommende medarbejdere.