Produktion - Skagen

FF Skagen’s store moderne procesanlæg er placeret direkte ved kajkanten på Skagen Havn - altid klar til at modtage friske fisk fra mere end 50 danske og udenlandske trawlere samt afskær fra filetindustrien. Alle fangster analyseres og godkendes før råvaren ender i de isolerede råvaretanke.

Produktion og forædling er fuldt automatiseret og underlagt omfattende kvalitetsstyringsprocedurer efter 9001, 14001. Laboratorieprøver fra hele processen er grundlaget for dokumentation af færdigvaren med 100% korrekte specifikationer på næringsindhold og fysiske egenskaber.