Skibeihavn.jpg
TOPTRIMMEDE PRODUKTIONSENHEDER

FF Skagen har de seneste år gennemført den suverænt største investering i
virksomhedens historie. Begge fabrikker i Skagen og Hanstholm er moderniseret
med nye maskiner og procesanlæg fra inderst til yderst.

Toptrimmet på alle fronter til vore 130 engagerede medarbejderes daglige fight, der skal sikre FF Skagens fortsatte position som en af verdens mest betydende spillere på markedet for fiskemel og fiskeolie.

Læs mere
NYT FOTO SKAGEN.jpg
PRODUKTION - SKAGEN

FF Skagen’s store moderne procesanlæg er placeret direkte ved kajkanten på Skagen Havn - altid klar til at modtage friske fisk fra mere end 50 danske og udenlandske trawlere samt afskær fra filetindustrien. Alle fangster analyseres og godkendes før råvaren ender i de isolerede råvaretanke.

Se mere 

Læs mere
HanstholmFabrik.jpg
PRODUKTION - HANSTHOLM

FF Skagen A/S overtog i 2014 fiskemelsfabrikken i Hanstholm. Fabrikken er i dag som
en selvstændig produktionsenhed i FF Skagen koncernen, som hermed har styrket sin
samlede position på verdensmarkedet. Dette sikrer at Hanstholm havn også i fremtiden
forbliver en attraktiv afsætningskanal for fiskeriet i Norden.

Se mere

Læs mere