April_tobis.jpg

FULD SPORBARHED - FRA FANGST TIL FÆRDIGVARE

FF Skagen har valgt at tage ansvar og forpligte os på vore produkters betydende andel af den
samlede fødekæde via et omfattende kvalitetssikringsprogram efter ISO 9001.

Dette sikrer total kontrol over produktsikkerheden - fra fangst til deklareret produkt. Løbende
prøveudtagninger og analyser garanterer råvarens friskhed og renhed gennem hele forløbet og
danner grundlag for korrekte og præcise deklarationer.

FF Skagen kan til enhver tid - på ordreniveau - spore indholdet i færdigvaren tilbage gennem hele processen.