NYT FOTO SKAGEN.jpg

RÅVAREETIK OG BÆREDYGTIGHED MED RESPEKT FOR ICES & MSC

Det er FF Skagen’s erklærede mål at udnytte råvarerne i havet omkring os langsigtet og bæredygtigt.

FF Skagen anvender ikke fisk, som danske og internationale organisationer udpeger som truede arter.
FF Skagen forædler fisk som findes i danske farvande, øst og nordvest for Irland og hele vejen op til Nordatlanten. FF Skagen anvender endvidere afskær fra filetfabrikkerne, som lever op til samme etiske standarder.

FF Skagens råvareetik og bæredygtighedsprincipper er baseret på uafhængig videnskabelig
dokumentation og vurderinger, foretaget i samarbejde med akkrediterede eksperter og offentlige
institutioner. Alle vores produkter fremstilles i overensstemmelse med fiskeribestemmelserne
om bæredygtighed, der er nedfældet af FAO, Food and Agriculture Organisation of United Nations
og ICES, det Internationale Havforskningsråd. FF Skagen er endvidere certificeret efter Soil Association,
Naturland og MSC.