Produktion - Hanstholm

FF Skagen A/S overtog i 2014 fiskemelsfabrikken i Hanstholm. Fabrikken er i dag som en selvstændig
produktionsenhed i FF Skagen koncernen, som hermed
har styrket sin samlede position på verdensmarkedet.
Dette sikrer at Hanstholm havn også i fremtiden forbliver en attraktiv afsætningskanal for fiskeriet i Norden.

Hanstholm-fabrikken er dag fuldt implementeret i
FF Skagen koncernen, herunder salg og logistik
samt administrative systemer. Og samtidig integreret
i FF koncernens etiske værdier og certificeringer på
kvalitet, miljø, energi, bæredygtighed og fodersikkerhed.