Produktion med dokumentation... på Skagen Havn


FF Skagen's store moderne procesanlæg er placeret direkte ved kajkanten på Skagen Havn - altid klar til at modtage friske fisk fra mere end 50 danske og udenlandske leverandører samt filetindustrien. Alle fangster analyseres og godkendes før råvaren ender i de isolerede råvaretanke.


Produktionen og forædlingen foregår i et fuldt automatiseret procesanlæg, nøje overvåget fra kontrolrummet. Hele processen er underlagt strenge kvalitetsstyrings procedurer efter ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.

Laboratorieprøver fra hele processen er grundlaget for, af FF Skagen kan dokumentere færdigvaren med 100% korrekte specifikationer på næringsindhold og fysiske egenskaber.