Fuld sporbarhed - fra fangst til færdigvare


Udvikling og fremstilling af foderprodukter handler i sidste ende om høj fødevarekvalitet.

Hos FF Skagen har vi derfor valgt at tage ansvar og forpligte os på vore produkters betydende andel af den samlede fødekæde via et omfattende kvalitetssikringsprogram efter ISO 9001. Hermed har vi den totale kontrol over produktsikkerheden gennem alle processer - fra fangst til deklareret produkt. Løbende prøveudtagninger og analyser garanterer råvarens friskhed og renhed gennem hele forløbet og danner grundlag for korrekte og præcise deklarationer.

Kvalitetsstyringen betyder samtidig at FF Skagen på ordreniveau kan spore indholdet i færdigvaren tilbage gennem hele processen.