Råvareetik og bæredygtighed med respekt for ICES & MSc


Det er FF Skagen's erklærede mål at udnytte råvarerne i havet omkring os langsigtet og bæredygtigt. 

FF Skagen anvender ikke fisk, som danske og internationale organisationer udpeger som truede arter. FF Skagen forædler fisk som findes i danske farvande og hele vejen op til de nordligste fiskepladser i Atlanterhavet. FF Skagen bruger endvidere afskær fra filetfabrikke.

FF Skagens råvareetik og bæredygtighedsprincipper er baseret på uafhængig videnskabelig dokumentation og vurderinger, foretaget i samarbejde med akkrediterede eksperter og offentlige institutioner. Alle FF Skagen's produkter fremstilles i overensstemmelse med fiskeribestemmelserne om bæredygtighed, der er nedfældet af FAO og ICES.